Baterija

Mogoče se ne zavedamo, ampak okoli nas je veliko električnih krogov. Skupno vsem pa je to, da potrebujejo nek vir napetosti, ki jih napaja in ki napravam, ki so priključene na električni krog, omogoči delovanje. Različne naprave potrebujejo različno močne vire napetosti. Nizke napetosti nam da baterija, ki je sestavljena iz ene ali več celic, kjer je skladiščena kemijska energija, ki se takrat, ko to potrebujemo, pretvori v električno energijo.

Razvoj baterije

Današnje baterije so precej boljše in lahko skladiščijo več energije kot pa je to omogočala prva baterija na svetu. Prvo baterijo na svetu je izdelal izumitelj italijanskega rodu Alessandro Volta leta 1790. Takrat je baterijo izdelal iz cinkove ter bakrove okrogle ploščice. Med ploščici je vstavil klobučevino, ki jo je pred tem pomočil v žveplovo kislino. Ta starodavna baterija je bila seveda veliko slabša, kot te, ki jih imamo danes. Hitro se je izpraznila ter pokvarila, poleg tega pa je bila tudi nevarna, saj je vsebovala žveplovo kislino, ki je nevarna. A ključnega pomena je, da je delovala ter tako omogočila spoznavanje elektrike ter nadaljnji razvoj baterij. Od takrat naprej je šel razvoj baterij samo še naprej. Industrija z baterijami danes na leto v povprečju ustvari približno 48 milijard dolarjev dobička in je ena izmed večjih industrij na svetu.

Dva tipa baterij

Primarne baterije, ki jih lahko tudi zavržemo, so namenjene le enkratni uporabi. Ko se iztrošijo, jih je potrebno zavreči na za to primernih mestih. Ne smete jih polniti, saj lahko njihova vsebina izteče ter poškoduje polnilec, pride pa lahko tudi do kratkega stika ali pa celo do eksplozije baterije. Verjetno najbolj znana primarna baterija je baterija, narejena iz cinka ter ogljika. Te baterije so poceni in jih lahko kupimo v vsaki trgovini.

Sekundarne baterije oziroma baterije, ki jih lahko polnimo, pa so namenjene večkratni uporabi. Ko se ta baterija iztroši, jo priklopite na polnilec in počakate, da se napolni. Tako jo lahko uporabite večkrat, kar pomeni, da s tem manj obremenjujete okolje, prav tako pa prihranite denar, saj vam ni potrebno kupovati vedno novih baterij. Kako vemo, ali lahko našo baterijo napolnimo? Nekje na bateriji je napis »rechargeable«, ki vam pove, da lahko baterijo ponovno napolnite ter uporabljate še naprej. Ena izmed takšnih baterij je baterija tipa NiCd (nikelj-kadmij), obstaja pa še veliko drugih baterij, ki jih lahko napolnite, med seboj pa se razlikujejo predvsem po ceni ter kapaciteti.

Trash is dirty but tile cleaning is not. Try Tile and Grout Cleaning Perth for all your tile cleaning needs.

MLP Series mini low profile Load Cell