Akumulator

Tako kot navadna baterija, je tudi akumulator namenjen poganjanju naprav, ki so priključene v električni tok. V akumulatorju je električna energija shranjena v obliki kemične energije, torej je shranjena na neposreden način. Akumulatorji so danes nepogrešljivi v našem svetu. Poganjajo naše avtomobile, računalnike, ure, kalkulatorje in še mnoge druge naprave. Akumulatorji tako skrbijo za redno ali občasno napajanje električnih naprav, odvisno od naprave same.

Akumulatorje uvrščamo med sekundarne baterije, za katere je značilno to, da jih lahko napolnimo. Ključnega pomena pri akumulatorjih je ravno to, da je kemičen proces, ki v njih poteka in privede do nastanka električnega toka, reverzibilen. To pomeni, da je kemijsko reakcijo možno speljati tudi v obratni smeri in tako akumulator uspešno napolniti, ko se enkrat iztroši. Obstajajo različni tipi ter različne velikosti akumulatorjev, odvisno od namena uporabe. Verjetno najbolj poznan je svinčen akumulator, ki ga danes najdemo v vsakem avtomobilu, ki pa je tudi najstarejši poznani akumulator. Obstajajo pa še drugi tipi, kot na primer litijev akumulator (Li-ion), nikelj-železov (Ni-Fe), litij-polimerni (Li-Po) ter drugi.

Praznjenje in polnjenje akumulatorja

Ko mora akumulator proizvajati električni tok, v njem pride do kemijske reakcije. Rečemo, da se takrat začne akumulator prazniti. Kemijska reakcija poteka med dvema ploščama (katoda in anoda), ki sta med sabo povezani z elektrolitom. Od vrste akumulatorja je odvisno, katera plošča je prisotna ter kateri elektrolit je med njima. Prav tako je od tega odvisno, koliko električnega toka bo med samo reakcijo nastalo. Nekateri akumulatorji dosežejo večjo električno napetost kot drugi in jih zato lahko uporabimo za poganjanje bolj zahtevnih električnih naprav. Kemijska reakcija poteka toliko časa, dokler se kemijski reagenti v akumulatorju ne izpraznijo toliko, da je električen tok, ki nastaja, premajhen, da bi poganjal naše naprave. Takrat rečemo, da je akumulator prazen in sledi proces polnjenja. Proces polnjenja je lahko tro- ali dvostopenjski, konča pa se takrat, ko je akumulator popolnoma poln, napetost v akumulatorju pa ne narašča več. Takrat je potrebno akumulator odklopiti iz polnilca ter ga ponovno priklopiti na napravo, ki jo poganja.

Seveda razvoj akumulatorjev gre naprej proti novim tehnologijam, ki bodo sposobne proizvajati večje električne tokove dlje časa ter bodo manj obremenjevale okolje. Prav tako gre razvoj tudi v smer manjših ter tanjših akumulatorjev, ki bodo zahtevali manj prostora za svoje delovanje. Zagotovo pa so akumulatorji vseh vrst danes nepogrešljivi v našem življenju in nam omogočajo nemoteno delovanje vseh električnih naprav, ki niso stalno priključene na električno omrežje.